Polityka prywatności i cookies

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi usługi serwisów internetowych. W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce w związku z korzystaniem z naszych usług. Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 1. Administratorem Danych osobowych udostępnionych przez osoby korzystające ze sklepu internetowego www.faborsport.com jest: Mikrotech S.A., ul. Składowa 9, 38-400 Krosno, o numerze KRS 0000112227, NIP 6840009101 oraz REGON 370361688, właściciel marki FABOR Sport.
 2. Dane osobowe osób korzystających ze sklepu będą przetwarzane przez Administratora Danych na zasadach określonych w RODO oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn, zm.).
 3. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:
  1. niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną.
  2. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi: konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług
   i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, jak również prowadzenie marketingu
   i promocji własnych usług Administratora Danych.
  3. Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy chcesz się z nami skontaktować m.in. poprzez formularz kontaktowy lub w przypadku marketingu podmiotów trzecich.
 4. Twoje dane, w ramach naszego sklepu, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych
  i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania czyli: w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (2 lata), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora
  – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu lub zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  2. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  3. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  5. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług, agencjom marketingowym itp. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz dochowujemy staranności aby zapewniały odpowiednie środki ochrony danych osobowych. Dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa
  np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 8. Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak cookie
  i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych
  w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies
  to dane informatyczne przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Szczegółową informację na temat cookie i ich funkcjonowania znajdziesz w Informacji o cookies.
 9. Administrator Danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich, w tym w szczególności ich modyfikowanie
  i pozyskiwanie przez osoby nieuprawnione, lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające zmianie, utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Administrator danych zapewnia, że system informatyczny służący do przetwarzania danych spełnia wymagania określone przez RODO oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Mikrotech S.A. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się na adres email rodo@mikrotech.com.pl lub adres korespondencyjny: Mikrotech S.A., ul. Składowa 9, 38-400 Krosno.
 11. Na działania Administratora Danych przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Administrator Danych zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Polityce Prywatności.
  O planowanych zmianach Zasad Polityki Prywatności Administrator Danych będzie powiadamiać Klientów na stronie internetowej serwisów z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym.

 
INFORMACJE O COOKIES

 1. Sklep nie zbieraja w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
  w cookies.
 2. Cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, nazwę i wartość.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Mikrotech S.A., ul. Składowa 9, 38-400 Krosno,
  o numerze KRS 0000112227, NIP 6840009101 oraz REGON 370361688.
 4. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
   ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi
   na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach funkcjonowanie Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przeglądarkę.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje cookies:
  1. niezbędne cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
   np. uwierzytelniające cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  3. wydajnościowe cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  4. funkcjonalne cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. reklamowe cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.
 11. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługuje IAB Polska i został zaczerpnięty ze strony internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Mikrotech S.A. właściciel marki FABOR ul. Składowa 9, 38-400 Krosno  |  NIP: PL 6840009101  |  REGON: 370361688

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl